Vision

En vigtig del af en forandrings – og udviklingsproces, er at se på det hele menneskes sundhed og trivsel, fordi alle mennesker har egne oplevelser og erfaringer med i bagagen.

NyStart samarbejder med Hjernekompagniet under de indsatser, der tilbydes i KompetenceCenteret for udvikling og forandring og har et ønske om sammen, at skabe særlig opmærksomhed på, hvilken betydning, kost, motion, kosttilskud og økonomi har for at opnå god trivsel og sundhed.

I samarbejdet er der særlig fokus på at sikre sårbare børn og voksne de rette betingelser for at kunne udvikle sig optimalt, herunder fokus på sundhed og trivsel.

KompetenceCenteret for udvikling og forandring ved, at opvækst vilkår og oplevelser påvirker det enkelte menneskes udvikling af personlige kompetencer og udfordringer samt hvilke lærte handlestrategier, der gøres brug af.  De voksne, børn og unge der  dagligt gør brug af forsvars og overlevelsesmekanismer oplever sig meget stressede og overbelaster deres nervesystem. Der er meget fokus på stres i vores samfund, hvilket giver rigtig god mening, da stres blandt andet nedsætter  immunforsvaret i maven, som er den vigtigste del af immunforsvaret. I maven  nedbrydes tarmfloraen under stres, hvilket forårsager alt fra fysisk skrænten og skavanker til psykiske problematikker som depression, angst og lignende tilstande. I den tilstand er det ikke muligt for kroppen, at komme ud af denne cyklus uden hjælp. Der er behov for at regulere nervesystemet.

Det nye KompetenceCenter ønsker at sikre en samfundsmæssig og trendsættende opmærksomhed på, at udvikling og forandring kun opnås, når indsatser er  helhedsorienterende. Det er afgørende for udvikling og forandring, at der i de fremtidige socialfaglige indsatser  er fokus på hjernen og  kroppens funktioner samt hvilken betydning nervesystemet har for de øvrige indsatser der iværksættes.

Det er nødvendigt, at de socialfaglige indsatser fremadrettet baseres på allerede eksisterende viden hjernen og kroppens funktioner og der iværksættes indsatser der omfatter hele mennesket.  Der er viden om, at ændring af kosten kan være afgørende for at opnå god trivsel og sundhed  og sikre bedre muligheder for at skabe udvikling og forandring, når nervesystemet reguleres.


Kosten og trivsel

Kosten har stor for betydning for følelses- og adfærdsregulering, og ved opmærksomhed på kemi – fri kost, kosttilskud, nervesystemisk regulering sammen med et tilpasset miljø for følelsesmæssige børn forandre børn sig til kærlige og kontaktsøgende.

I KompetenceCenter for udvikling og forandring indgår viden om kostens betydning under indsatser i det omfang denne tilgang, kan medføre positiv forandring og udvikling.

Kosten og kosttilskud kan ligeledes have stor betydning for succesraten hos misbrugere, der ønsker at blive Clean.

Der er fokus på kost sammensætning og kostvaner hos de familier og voksne, der er tilknyttet KompetenceCenter for udvikling og forandring og viden og læring om det indgår også i de samlede overvejelser om hvordan der sikres god trivsel og sundhed hele vejen rundt.

Kosten og madlavning er en vigtig metode i Terapikøkkenet som inddrages hos de familier, der midlertidigt er tilbudt indsats i Familie og unge afdelingen.

I Terapi køkkenet får familierne mulighed for, for at afprøve andre kost og mad rutiner, samt inddrage deres børn i processen og opleve, at det forum kan skabe gode oplevelser forældre og børn i mellem.

Familierne får mulighed for at medvirke sammen med deres børn til at erhverve gode og sunde rutiner og kostvaner, som de kan tage med sig som gode oplevelser og videreføre, når familien igen vender hjem til eget miljø.

Motion

KompetenceCenteret inddrager motion som en vigtig faktor for læring og udvikling og inddrager motion, når det påkræves hos familierne og de voksne under indsatsen.

Økonomi

Der er i dagens Danmark stor opmærksomhed på økonomi og dens betydning for sundhed og trivsel. KompetenceCenteret har erfaring for, at når den økonomiske situation bedres og overblik skabes, betyder det øget trivsel i familierne og hos de voksne, der oplever have en dårlig trivsel på grund af deres økonomi,

Ofte er den økonomiske situation en faktor, der ikke tillægges større vægt, men KompetenceCenteret for udvikling og forandring, er tværtimod særlig opmærksom på, hvilken betydning en sund økonomi og evne til at bevare et økonomisk overblik, kan have for en god trivsel.

Økonomi, planlægning og budget er altid en faktor der inddrages i KompetenceCenter for udvikling og forandring, når det vurderes være relevant under indsatsen, for at sikre ret indsats hele vejen omkring mennesket.