Målgruppe

NyStart KompetenceCenter for udvikling og forandrings ydelses katalog er en bred vifte af tilbud til de personer, som kommunen vurderer, har behov for en særlig tilrettelagt uddannelses og beskæftigelses indsats samt mentorstøtte. Hermed opnås eller fastholdes tilknytning til uddannelse, job, praktik, løntilskud eller andet tilbud under lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik.

KompetenceCenter for udvikling og forandring iværksættes for at sikre personer med særlige behov optimal mulighed for at opnå stabil tilknytning til  uddannelses og efterfølgende beskæftigelse på arbejdsmarkedet med livslang effekt – gennem de spændende og motiverende indsatser der udbydes.

KompetenceCenter sikre den enkelte borger individuel afpasset indsats og eventuel mentorstøtte  for at optimere mulighederne for forandring og udvikling med Livslang effekt – Det giver god mening og virker.

Hvad laver vi?

Kompetenceudviklende værksteder

Der er på stedet mulighed for dynamisk læring – udvikling og forandring indenfor nedenstående værkstedsområder . Ved andre ønsker, eller behov for andre praktikpladser, etableres disse eksternt ved andre samarbejdspartnere, eller virksomheder. En eventuel mentorordning, som lovgivningen giver borgeren ret til, kan blive implementeret i selve forløbet.

  • Produktionskøkken indenfor madlavning og bagning, mulighed for et erhverve hygiejnebevis og erfaring med servering.
  • Frisør og make-up
  • Håndarbejde, beklædning, syning og design, smykkeværksted, kunstnerisk værksted
  • Undervisnings og kursus lokale med mulighed for tilrettelæggelse af temadage/undervisningsdage
  • Støttende supplerende undervisning med mulighed for udarbejdelse af en skolefaglig vurdering og evaluering af den enkelte borger, ved lærerfaglig konsulent
  • Edb og medie orienteret aktivitets værksted
  • Video og fotoværksted med professionelt fotoudstyr med mulighed for blandt andet, portrætfotografering og billedbehandling, samt video optagelse og redigering.
  • Praktisk kreativt værksted for udfoldelse af det mere håndværksprægede, hvor der blandt andet restaureres og gives liv til gamle møbler med eventuel brug af Annie Sloan, Chalk Paint.
  • Andre kreative og iderige aktiviteter som borgeren i processen selv ønsker at prøve af.
  • Gennemgående for alle projekter er, at der er mulighed for, at det færdige resultat kan ses og købes på stedet, da det er vores vision, at der tilstræbes en hensigt og mening med at producere produkter af vidt forskellige slags.

Uddannelse og beskæftigelse indsats

I det nye KompetanceCenters oplevelses og indholdsrige uddannelses og beskæftigelses rettede indsats udbydes der et bredt spændende spekter af indsatser til de borgere i kommunen, som led i en udvikling og forandringsproces har behov for særlige indsatser. Udført i praksis af kompetente, kvalificerede socialfaglige aktører, der alle besidder relevant viden samt har erfaring med indsatsen til denne målgruppe.

KompeteceCenteret har mange oplevelsesrige uddannelses og erhvervsrettede arbejdsværksteder på adressen i Skævinge. Dette giver alle mulighed for at finde et interesseområde, som kan være medvirkende til, at sikre den enkelte en nysgerrighed og motivation for at erhverve og fastholde en tilknytning til uddannelses eller beskæftigelses rettet udvikling og forandring.

KompetenceCenterets mange sansestimulerende værksteder er omdrejningspunktet i processen med at skabe en bæredygtig udvikling og forandring. Dette praktiseres og lykkes ved brug af såvel interne, samt eksterne faglige samarbejdspartnere og virksomheder.

KompetenceCenterets beliggenhed er et bevidst socialt fagligt valg, da det er afgørende for igangsætning af udvikling og forandring, at rammerne såvel indenfor som udenfor omkring indsatsen, er tilpasset formålet med denne.

KompetenceCenteret har den ambition og målsætning, at samtlige tiltag på stedet tilstræber, at det enkelte menneske får en oplevelse af, at føle sig mødt, forstået og anerkendt for de individuelle kompetencer og udfordringer, der er behov for at udvikle.

De kompetencer og udfordringer, som enten kan være af komplekse personlige, adfærdsmæssige eller af social karakter hos den enkelte, anvendes som drivkraft i en dynamisk læringsproces, så der skabes optimale muligheder for en efterfølgende stabil tilknytning til et uddannelsesforløb eller en beskæftigelse.

KompetenceCenteret anvender i denne udviklings proces de faciliteter, der er tilgængelige på stedet, gennem en bred vifte at værkstedstilbud. Her får den enkelte mulighed for at udforske egne kompetencer og udfordringer for at finde ud af, hvilke interesser der realistisk kan omsættes i praksis og indarbejdes i en konkret uddannelse, job plan og ressourceforløb.

Pris

Pris fastsættes i et samarbejde med kommunen med afsæt i kommunens definerede indsats, formål og mål og NyStart udarbejder et tilbud for udførsel af indsatsen inden opstart.