• Alkoholbehandling

Alkoholmisbrug og alkoholbehandling

NyStart, KompetenceCenter for udvikling og forandring tilbyder i tæt samarbejde med Dyscon og Hjernecomagniet alkoholbehandling til dig, der ønsker at mindske dit forbrug af alkohol gennem ambulantbehandling eller døgnbehandling.

Du kan ringe i dag

Du har erfaret at dine alkoholvaner påvirker dig, i en sådan grad, at de indvirker på din evne til at fungere optimalt i hverdagen og de relationer du er en del af, påvirkes af den adfærd der afspejler dit indtag af alkohol.

Dit overforbrug af alkohol giver dig fysiske sygdomme, Psykiske vanskeligheder og sociale problemer. Du er en de mange danskere, der rammes af en afhængighed af alkohol og kan ikke stoppe med at drikke, selvom du ønsker det. Du ønsker aktivt at ændre din livssituation for at sikre dig og dine relationer omkring dig en bedre trivsel med livslang effekt og et liv uden et overforbrug af alkohol.

Vidste du at det er gratis at modtage alkoholbehandling?

Vidste du at, alkoholisme er relateret til mindst 60 forskellige sygdomme?

Kontakt NyStart på telefonnummer på 40 16 19 19 – eller Dyscon på telefonnummer på 70 20 55 00.

Tidspunktet for forandring, udvikling og bedre trivsel – er lige NU – hvor du mest behøver det! 

Dit valg om alkoholbehandling betyder noget og sikrer dig og din familie en bedre trivsel. 

Mere eller mindre konstant påvirkning af alkohol har en negativ indvirkning på evnen til at fungere optimalt i hverdagen. Dette opleves blandt andet ved uoplagthed, manglende energi, følelse af at være træt og udbrændt, tømmermænd & abstinenser, mavebesvær, nedsat seksuel lyst, søvnbesvær, stress og depression.

Vidste du, at der i Danmark vokser 120.000 børn op i en familie med alkoholproblemer og oplever sig forsømte og svigtede samt mange oplevelser af brudte aftaler og pinlige situationer.

Vidste du, at der ifølge Sundhedsstyrelsen er ca. 140.000 danskere alkoholafhængige.

Du kan vælge at være Anonym

Du har ret til, at være anonym, når du henvender dig til NyStart og Dyscon for at modtage alkoholbehandling. Dit ønske om anonymitet respekteres fuldt ud. Det er afgørende, at du søger ret hjælp i ret tid og behøver derfor ikke vente, fordi du frygter, andre får oplysninger om dit alkoholmisbrug.

Under alkoholbehandlingen og processen med at kortlægge dine alkoholvaner og sikre dig hjælp til at ændre dem, vil du, hvis du ønsker det, få hjælp til at være åben om dit alkoholproblem, således at dine relationer omkring dig opnår en større forståelse for de problemstillinger du har og udviser en større respekt for dit valg om ikke at drikke. Omgivelserne kan samtidig støtte dig i dit ønske om ikke at drikke ved at undlade at tilbyde dig alkohol.

Har du et alkoholmisbrug?

Vidste du, at det rent professionelt oftest giver mere mening at tale om alkoholmisbrug som “et længerevarende skadeligt forbrug af alkohol”.

Har du eller en du kender brug alkoholbehandling, så ring med det samme for personlig rådgivning og behandling NU.

Ring på 70 20 55 01 eller 40 16 19 19

Hvad siger Sundhedsstyrelsen om risikoen
for at få et skadeligt forbrug af alkohol?

Ifølge Sundhedsstyrelsen har du en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du er kvinde og drikker mere end 14 genstande om ugen, eller hvis du er mand og drikker mere end 21 genstande om ugen.

Det er også Sundhedsstyrelsen der fører statistik over, hvor meget vi egentlig drikker, og ifølge deres tal drikker vi alt for meget: 10,6 % drikker mere end den anbefalede max. grænse. Det vil sige at mere end hver 10. dansker har et skadeligt forbrug af alkohol.

Hvis man igennem en længere periode har et høj risiko forbrug og ikke gør noget aktivt for at nedsætte det, så er der reelt talte om et alkoholmisbrug.

Vidste du, at alkoholisme er skyld i flere arbejdsulykker, problemer i parforholdet og kan være årsag til skilsmisse og dårlige opvækstvilkår for børn.

Vidste du, at alkoholproblemer kan ramme alle, og et længerevarende misbrug er skadeligt uanset uddannelse, indtægt og andre sociale forhold.

Har du brug for behandling?

Hvis du mener, du har brug for behandling af et alkoholmisbrug, findes der flere muligheder for effektiv alkoholbehandling med livslang effekt. Der er mulighed for at modtage, døgnbehandling, dagbehandling og ambulant behandling..

Døgnbehandling

NyStart og Dyscon tilbyder i samarbejde med dig mulighed for enten døgnbehandling af 4-6 ugers Minnesota behandling eller den nye og meget effektive alkoholbehandling, omtalt som 6-dagsmodellen.

Læs mere om det på Dyscon.dk

Steder med ambulant behandling

Ambulant alkoholbehandling tilbydes i følgende byer:

  • Aalborg
  • Hillerød
  • Ringkøbing
  • Esbjerg
  • Slagelse

Alkoholbehandling med Antabus

Vidste du, at Antabus faktisk ikke er en alkoholbehandling, men blot et middel der hjælper dig med at blive afruset inden en alkoholbehandling, og ikke bør gives uden en lægefaglig vurdering.

KONTAKT

Har du brug for gratis anonym rådgivning om Antabus
kan du ringe til vores gratis alkoholrådgivning på 40 16 19 19 eller 70 20 55 01