NU åbner

Det Nye KompetenceCenter

for udvikling og forandring

– et socialfagligt valg

Ruth Andersen

Ruth Andersen

Socialrådgiver

NyStart, åbner et nyt og anderledes KompetenceCenter der med sine mange mulighederkan og viliværksætte de rette og målbare innovative helhedsorienterede indsatser for sårbare børn, unge, forældre og voksne, og sikre dem muligheden for udvikling og forandring med forbedret trivsel som mål og med livslang effekt.

Det nye KompetenceCenter er beliggende i nye lokaler med en fantastisk beliggenhed og skønne rammer.

Det nye KompetenceCenter sikre målgruppen, der har behov for nærværende og anerkende støtte ret indsats i rette tid i samarbejde med kommunen og på tværs af forvaltninger under lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Det nye KompetenceCenter henvender sig til sagsbehandlere i kommunen, der ønsker et samarbejde om indsatser, der løses og med det formål og mål kommunen i samarbejde med sagens parter har sat for indsatsen.

Er du sagsbehandler i kommunen, og nysgerrig, er du velkommen til, at klikke dig videre ind på netop det område, du ønsker at samarbejde med NyStart om og se hvilke indsatsområder, der matcher de borgere der har behov for indsats.

Det nye KompetenceCenter iværksætter indsatser der virker – giver god mening.

Det nye KompetenceCenter ønsker at medvirke til, at der iværksættes indsatser, der virker og iværksætte dem i rette tid og dermed medvirke til, at fremtidens samfund består af sunde selvforsøgende voksne i god trivsel og med livslang effekt.

Det nye KompetenceCenter tilbyder indsatser på tværs af faggrænser og samarbejder med et bredt socialfagligt netværk af virksomheder, som alle med deres kompetente erfaring på det socialfaglige områder i samarbejdet kan sikre, at der netop konstrueres præcis den indsats, det af kommunen vurderes nødvendig for at sikre formål og mål med indsatsen.

NyStart er et – Kompetence Center derkan og vil være med til at skabe socialfaglig og trendsættende debat på området for udvikling og forandring og kan med de fysiske rammer tilbyde alle former for kursus, uddannelse og foredragsvirksomhed.

NyStart er etKompetence Center der med konsulentvirksomheden i samarbejde med private virksomheder løser analyse baserede konkrete Human Resorts opgaver der relaterer sig til virksomhedens målsætning og værdier for sikre et fælles fodslag hos medarbejderne i virksomheden.