NyStart, KompetenceCenter for udvikling og forandring tilbyder de rette fysiske rammer for afholdelse af enhver form for dags kursus aktivitet, Workshops, herunder uddannelses rettede forløb, og arrangementer som event og foredrag. Det nye KompetenceCenter har fysiske moderne rammer og er tids svarende og er beliggende i skønne og rolige omgivelser.

Det Nye Kompetencecenter ønsker, at være socialfaglig trendsætter for udvikling og forandring i samfundet og for den enkelte borger og ønsker, at sikre muligheden for at denne dialog tør og vil blive bragt i spil. Det nye KompetenceCenter har sat sig som målsætning at medvirke til, at der fremadrettet sættes fokus på den innovative tilgang for udvikling og forandring relateret til den enkelte samfundsmæssige udfordring erhvervsrettet og indsats rettet i kommunerne til de sårbare børn, unge, familier og voksne.

Det er afgørende for samfundet, at denne TØR OG VIL sikre forudsætningen for dette fokus og denne dialog, så samfundets nysgerrighed skærpes og vi sammen løser de samfundsmæssige udfordringer, ved at sikre iværksættelse af ret indsats i rette tid for den enkelte borger. Det betyder, at vi sikre fremtidens samfund sunde, faglige og følelsesmæssige udviklingspotentiale og sunde selvforsørgende voksne og familier. Ret indsats i ret tid er omdrejningspunktet for et sundt samfund trivselsmæssigt og økonomisk
– det giver rigtig god mening.

NyStart udbyder konkrete temabaserede events, foredrag, kurser, workshop og uddannelsesforløb, der bringer dette tema i spil, samt udbyder muligheden for at private virksomheder og leverandører kan gøre brug af denne fantastiske mulighed for i samarbejde med Det Nye Kompetence Center, at medvirke til at skabe fokus på samfundets ansvar for sikring af fremtidens udvikling og forandring og sikre sunde selvforsørgende voksne i god trivsel.

Det er afgørende for at sikre succes rettede forandringer og udvikling i samfundet, at fokus rettes ind tidligt i børns opvækst og begrebet iværksættelse af ret indsats i rette tid er forudsætningen for et barns optimale muligligheder for et sundt følelsesmæssigt, fysisk og fagligt udviklings potentiale og optimerer forudsætningerne for at blive en sunde selvforsørgende voksne i samfundets fremtid – det giver rigtig god mening.

Ring allerede i dag for at booke jeres arrangement i de skønne lokaler og rammer. på +45 40 16 19 19.

Pris for arrangement aftales med udgangspunkt i det behov og ønske I har for jeres spændende arrangement og aftales altid individuelt med jer.

I er også velkommen til at sende en mail med Jeres forespørgsel på info@nystart.info