Familiebehandling

NyStart er en mulighed for forandring i familien, hvor kommunen har vurderet, at et barn eller ung har et særligt behov for støtte, og hvor foranstaltningen har det formål at holde familien samlet eller fremme en hjemgivelse.

Familiebehandlingen ydes i hjemmet som et ambulant tilbud i henhold til Servicelovens § 52 stk. 3, nr. 3.

NyStart tilbyder hurtig opstart i familien.

Forældrene støttes i at være de primære ansvarlige for omsorgen under behandlingsforløbet.

NyStart tager udgangspunkt i den handleplan kommunen har udarbejdet, hvor mål og delmål er beskrevet. NyStart arbejder effektivt og målrettet med at skabe positive forandringer i familien.

NyStart arbejder hen imod, at forældrene og samarbejdspartnerne tilegner sig nye redskaber og handlemuligheder i forhold til barnets adfærd, så denne ændres i en positiv retning.

NyStart tilbyder:

Den Systemiske tankegang som indgangsvinkel til ændring af barnet eller den unges adfærd
under familiebehandlingen
Helhedsløsning i familien, hvor NyStart inddrager alle relevante personer omkring barnet eller den unge
i vuggestue, daginstitution, skole, SFOén som en del af familiebehandlingen.
Støtte til fastholdelse af forældrene som primærpersoner i dette samarbejde.
Støtte så familien kan få hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer.
Et tæt samarbejde med familien under forløbet, hvor NyStart er hovedansvarlig.
At sikre en bedre kontakt / relation mellem forældre, barnet og den unge.
Støtte til at forældrene tilegner sig struktur for at nå målene.
Høj faglighed i familiebehandlingen med tæt samarbejde med kommunen.

Er I som kommune interesseret i NyStarts muligheder, er I velkommen til at kontakte NyStart for en konkret drøftelse af eventuelle sager, hvor der er behov for familiebehandling.