Indsats og ydelser

Mulighed for NyStart i familien?

KompetenceCenteret der iværksætter ret indsats i rette tid til familier med formålet, at bevare familien samlet eller  fremme en hjemgivelse af et barn eller ung gennem praksisguidende og anerkende støtte med livslang effekt.

– et socialfagligt valg

NyStart gennem særlige indsatser til voksne?

KompetenceCenter for udvikling og forandring sikre kommunes borgere skræddersyede beskæftigelsesrettede indsatser, så borgere sikres optimale muligheder, for at få en stabil tilknytning til beskæftigelse eller uddannelse med livslang effekt og  sikre samfundet  flere selvforsørgende voksne.

KompetenceCenter for udvikling og forandring tilbyder relevant socialpædagogisk støtte til borgere kommunen vurderer, har behov for indsatsen i henhold til lov om social Service § 85.

Trendsættende Konferencevirksomhed og Human Ressource Management

Det nye KompetenceCenter tilbyder tidssvarende fysiske rammer i naturskønne omgivelser for afholdelse af Jeres næste kursus, event, arrangement eller foredrag med Jeres konkrette ønsker om indhold og forplejning.

Det nye KompetenceCenter afholder inspirerende socialfaglige og trendsættende kurser, events, workshops, arrangementer og foredrag,  der skal sikre trendsættende fremtidige indsatser der virker og sikre fremtidens samfund selvforsørgende vokse i god trivsel med livslang effekt.

Human Ressource Management

KompetenceCenter løser i samarbejde med virksomheder konkrette Human Resorts opgaver, der relaterer sig til virksomhedens målsætning og værdier, for at sikre fælles fodslag, udvikling og forandring hos virksomhedens medarbejdere.